فناوری اطلاعات

۱۳ آسیب پذیری فلش پلیر اصلاح شد

منبع: مهر
شرکت ادوب به روز رسانی های امنیتی را برای اصلاح ۱۳ آسیب پذیری امنیتی در فلش پلیر، منتشر کرد.
این اصلاحیه ها برای کاربران ویندوز، مکینتاش و لینوکس منتشر شده است و آسیب پذیری هایی را برطرف می کند که می توانند به طور بالقوه به مهاجم اجازه دهند تا کنترل سیستم آلوده را در اختیار بگیرند؛ آخرین به روز رسانی های امنیتی ادوب، شامل اصلاح مسائلی از قبیل نشت حافظه، تخریب حافظه و اجرای کد از راه دور می شود.
 
ادوب فلش پلیر نسخه ۱۷.۰.۰.۱۸۸ و نسخه های پیش از آن بر روی ویندوز و مکینتاش، ادوب فلش پلیر Extended Support نسخه ۱۳.۰.۰.۲۸۹ و نسخه های پیش از ۱۳.x برای ویندوز و مکینتاش و فلش پلیر نسخه ۱۱.۲.۲۰۲.۴۶۰ و نسخه های پیش از ۱۱.x برای لینوکس تحت تاثیر این آسیب پذیری ها قرار دارند.
 
علاوه بر این، ادوب AIR Desktop Runtime نسخه ۱۷.۰.۰.۱۷۲ و نسخه های پیش از آن برای ویندوز و مکینتاش، Adobe AIR SDK and SDK & Compiler نسخه ۱۷.۰.۰.۱۷۲ و نسخه های پیش از آن و Adobe AIR نسخه ۱۷.۰.۰.۱۴۴ و نسخه های پیش از آن برای اندروید تحت تاثیر این آسیب پذیری ها قرار دارند.
 
اغلب نقص های امنیتی که اصلاح شده اند مربوط به آسیب پذیری هایی بودند که می توانند منجر به اجرای کد از راه دور شوند؛ همچنین مربوط به مسائلی از قبیل نشت و تخریب حافظه هستند که می توانند منجر به دور زدن ASLR شوند.
 
شرکت ادوب مسائلی از قبیل خط مشی های مبدا یکسان، آسیب پذیری سرریز پشته و آسیب پذیری های استفاده پس از آزادسازی را نیز اصلاح کرده است.
 
کاربران ادوب فلش پلیر Desktop Runtime بر روی ویندوز و مکینتاش باید به فلش نسخه ۱۸.۰.۰.۱۶۰، کاربران ادوب فلش پلیر Extended Support Release بر روی ویندوز و مکینتاش باید به فلش پلیر نسخه ۱۳.۰.۰.۲۹۲ و کاربران ادوب فلش پلیر بر روی لینوکس باید به نسخه ۱۱.۲.۲۰۲.۴۶۶ به روزرسانی کنند.
 
هم چنین شرکت ادوب به کاربران Adobe AIR Desktop Runtime توصیه می کند تا فلش را بر روی سیستم مکینتاش به نسخه ۱۸.۰.۰.۱۴۳ و بر روی سیستم ویندوز به نسخه ۱۸.۰.۰.۱۴۴ ارتقاء دهند.
 
کاربران Adobe AIR SDK and AIR SDK & Compiler نیز باید برای مکینتاش به نسخه ۱۸.۰.۰.۱۴۳ و برای ویندوز به نسخه ۱۸.۰.۰.۱۴۴ به روز رسانی کنند.
 
نرم افزار فلش پلیر برای کاربران مرورگرهای گوگل کروم و IE به طور خودکار به روز رسانی می شود. کاربران اندروید Adobe AIR باید این نرم افزار را به نسخه ۱۸.۰.۰.۱۴۳ ارتقاء دهند.
 
مرکز ماهر به نقل از شرکت ادوب به کاربران توصیه کرد تا به روز رسانی های خودکار ادوب ریدر و آکروبات را تایید کنند.

​​