تلفن همراه

سرپرست مخابرات ایران میگوید عدم تغییر تعرفه ها به منافع ملی آسیب میرساند

DEHNAD.jpg

اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست، بلکه ماهیت آن جبران افزایش 6/5 برابری هزینه های مخابرات است که از 12 سال پیش انباشته شده است . بگونه ای که درحال حاضر با عدم تعادل هزینه و درآمد مواجه هستیم که ادامه این روند به منافع ملی کشور آسیب می رساند .  
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، سرپرست شرکت مخابرات ایران گفت: اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست، بلکه ماهیت آن جبران افزایش 6/5 برابری هزینه های مخابرات است که از 12 سال پیش انباشته شده است . بگونه ای که درحال حاضر با عدم تعادل هزینه و درآمد مواجه هستیم که ادامه این روند به  منافع ملی کشور آسیب می رساند .
 
اسدا... دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب افزود : این شرایط ادامه کار را برای شرکت مخابرات سخت کرده است و آثار منفی آن به تدریج نمایان می شود.
 
وی افزود : تاخیر  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابلاغ تعرفه های جدید ، علی رغم توافق قبلی برای ما جای تعجب دارد چرا که ما را در خدمات رسانی به مردم با مشکل مواجه خواهد ساخت و طرح های توسعه ای نیز به تدریج متوقف می شود .
 
سرپرست شرکت مخابرات ایران افزود : انتظار ما این است که نگاه وزیر به مخابرات پدرانه باشد . و درجهت حمایت از برنامه های توسعه اقدامات لازم را انجام دهند .
 
وی گفت : این وضعیت، مخابرات را در شرایط خاصی قرار  داده است اما علیرغم مشکلات موجود خوشبختانه تاکنون رشد مخابرات در این حوزه پس از خصوصی سازی قابل توجه بوده است . به گونه ای که در  سال گذشته بیش از 2500 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و حدود 1 میلیون شماره تلفن ثابت به مردم واگذار شده است .
 
سرپرت شرکت مخابرات ایران در ادامه از وزارت ارتباطات خواست در راستای خدمت رسانی به مردم کشورمان ،مخابرات را یاری کند تا روند توسعه درحوزه ارتباطات در کشور متوقف نگردد .
 
 
 
 

​​