تلفن همراه

تشخیص بارداری و دیابت با تلفن همراه

منبع: مهر
در تحولی تازه در دنیای سیستمهای ارتباطی، محققان موفق شدند کاربردی تازه به تلفن همراه هوشمند اضافه کنند: آزمایش تشخیص بارداری.
امروزه تلفنهای همراه هوشمند به یکی از کاربردی ترین فناوریهای نوظهور تبدیل شده که برای بسیاری زندگی بدون آنها امکانپذیر نیست.
 
در سالهای اخیر تلفنهای همراه هوشمند تنها دیگر یک وسیله ارتباطی نبوده به طوریکه استفاده به عنوان دستگاه اسکن نمونه خون و تشخیص HIV از جمله قابلیتهای جدیدی است که به این وسیله کاربردی افزوده شده است.
 
 
در تازه ترین ابتکارعملی که در این عرصه صورت گرفته، محققان حسگر نوری فیبری برای تلفنهای همراه هوشمند طراحی کرده اند که مایعات بدن را کنترل می کند.
 
این دستگاه قابلیت استفاده به عنوان آزمایشگر زیست مولکولی برای مواردی نظیر تشخیص بارداری و کنترل دیابت را دارد.
 
محققان مرکز فناوریهای اپتیکی هانوفر آلمان دریافته اند که یک تلفن همراه هوشمند بخش زیادی از وسایل مورد نیاز جهت کوچک سازی دستگاه SPR (ویژه نمونه برداری و تشخیص مولکولی) به مقیاسی کوچک و قابل حمل در جیب را داراست و آن چیزی نیست جز یک منبع نوری و ردیاب آن.
 
آنها با بهره گیری از یک کابل اپتیک نوری و یک چراغ LED و تلفیق آن با ساختار دوربین تلفن همراه هوشمند، به ساختاری دست یافته اند که برای تشخیص مایعات بدن از جمله خون و ادرار دقتی معادل دقت دستگاههای رایج آزمایشگاهی دارد.
 
از این رو می توان از این ابتکارعمل برای تشخیص بارداری نیز استفاده کرد.

​​