تلفن همراه

فرابورس: پس فردا و با هدف بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها 4هزار و 500میلیارد ریال اوراق اجاره مخابرات در فرابورس پذیره‌نویسی می‌شود

tci logo.jpg
 
اوراق اجاره 4 هزار و 500 میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران در روز 22 تیرماه در فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود.
 
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، پذیره‌نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر دوم به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌ شرکت مخابرات ایران در روز دوشنبه 22 تیرماه به مدت یک روز کاری در بازار سوم فرابورس ایران انجام می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، مبلغ کل اوراق اجاره مخابرات 4 هزار و 500 میلیارد ریال به صورت 4 ساله با نرخ 21 درصد بوده و سود آن به صورت سه ماه یکبار پرداخت می‌شود؛ علاوه بر این، شرکت‌ تأمین سرمایه نوین به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره نویسی، بانک صادرات ایران به عنوان ضامن و کارگزاری تامین سرمایه نوین به عنوان عامل فروش این اوراق معرفی شده‌اند.
 
بازارگردانی اوراق «صخابر» مبتنی بر مذاکره و با تضمین کف قیمتی یک میلیون ریال است ضمن آنکه سقف تعهد خرید از هر کد معاملاتی 22 هزار و 500 ورقه و حداکثر تعهد روزانه 225 هزار ورقه خواهد بود.

​​