سیستم‌عامل و نرم‌افزار

پنج شرکت بازی‌سازی دانش‌بنیان شدند

با تلاش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و بر اساس سیستم رده‌بندی شرکت‌های بازی‌سازی، پنج شرکت بازی‌ساز که بالاترین رتبه را دریافت کرده بودند به عنوان شرکت دانش بنیان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مسوولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات برای انتخاب به عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان برعهده‌ی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری است که آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران در سال 91 به تصویب رسید.

بر اساس این آیین نامه، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از امکانات و حمایت‌های گوناگونی برخوردار می‌شوند. از جمله معافیت مالیاتی، استفاده از پارک‌های علم و فناوری جهت استقرار، قرارگیری در اولویت بالا در مناقصات قراردادهای پژوهشی و فناوری و غیره است که فرصت مناسبی را برای رشد و نمو شرکت فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که پس از ثبت شرکت‌های بازی‌سازی در نظام رده‌بندی شرکت‌های بازی‌سازی در ایران که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اجرایی شد، شرکت‌های بازی‌سازی بر اساس معیارهای مختلف بررسی شده و در نهایت رده‌بندی شدند. بر اساس همین رده‌بندی، پنج شرکت برتر انتخاب شده و روند تایید صلاحیت آن‌ها به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عملیاتی شد.


​​