تلفن همراه

زیرساخت: مخابرات به جای دادن نشانی‌های غلط به مردم؛ به تعهدات خود عمل کند

مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با عجیب خواندن ادعای شرکت مخابرات ایران در خصوص 20 برابر شدن تعرفه مکالمات بین الملل گفت :تعرفه مکالمات بین الملل هموطنان ایرانی در یکسال اخیر ، به طور متوسط 25 درصد ارزان تر شده است و در برخی مسیرهای پرترافیک نظیر عراق و افغانستان به کاهش 40 درصدی نیز انجامیده است. 

حامـدرضا اسماعیلی افزود : مـدیـران شرکت مخابرات همانند سایر اپراتورها از این تعرفه ها آگاهی کامل دارند و  ارایه نشانی هایی این اندازه غلط برای خودداری از پرداخت حقوق مردم ، شگفت انگیز است .
 
وی همچنین در خصوص بدهی 350 میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران گفت :  این رقم بدهی سررسید شده این  شرکت به زیرساخت است وگرنه میزان بدهی واقعی، ارقامی به مراتب بیشتر است .
 
اسماعیلی در باره اینکه چرا اخیرا شرکت ارتباطات زیر ساخت ظرفیت ها و درخواست های مورد نیاز شرکت مخابرات ایران را افزایش نمی دهد   اظهار داشت : مفهوم این سوال این است که چرا به رغم بارها تذکر در این  باره و بد عهدی مکرر در خصوص پرداخت دیون دولت ، یکبار دیگر به یک شرکت بدهکار فرصت داده نشده است تا میزان بدهی خود را بیشتر کند؟ واقعیت این است که این مسیر بارها طی و  تذکرات  لازم هم ارایه شده است ، ولی  بی تفاوتی و بدعهدی مدیران شرکت مخابرات ایــران درباره پرداخـت دیـون خود ، نتیجه ای جـز  انـباشت بـیشتر بـدهـی های  ایـن شرکـت دربر نداشته است.
 
مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت افزود : قرارداد زیرساخت با اپراتورها و قرارداد اپراتورها با  مشترکان دو تعهد حقوقی مستقل است و  این ادعای شرکت مخابرات ایران که پرداخت تعهدات این شرکت منوط به وصول مطالبات از مشترکان است ، خلاف بدیهیات کسب و کار  تلقی شده و  مخابرات ایران نمی تواند هزینه  مدیریت قراردادهای خود با  مشترکان را از  محل بیت المال تامین کند .

​​