باندپهن

مجمع فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران لغو شد

منبع: تسنیم
هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ برگزار نمی‌شود.
 
 
در اجرای نامه شماره 223225 مورخ 1394/5/14 سازمان بورس اوراق بهادار به منظور رعایت ماده 8 (انتشار اطلاعات 10 روز قبل در کدال بورس)، مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1394/5/19 برگزار نمی‌شود.
 
به گفته مخابرات، تاریخ بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
هفته گذشته این شرکت اعلام کرده بود به منظور تکمیل اعضای هیأت مدیره و سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی فوق‌العاده، مجمع را در تاریخ در مذکور در مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار می‌کند.

​​