تلفن همراه

Mobile و ZMP برای توسعه و ارائهٔ راهکارهای شرکتی با استفاده از پهپاد، شرکت مشترک راه‌اندازی می‌کنند

Sony Mobile Communications و  ZMPبرای همکاری در توسعه و راه‌اندازی راهکارهای شرکتی با استفاده از پهپاد توافق کردند
 
دو شرکت در اوایل اوت ۲۰۱۵ مشترکاً بر روی « Aerosense inc» سرمایه‌گذاری خواهند کرد
این شراکت از فناوری‌های دوربین، حسگر، شبکه‌های مخابراتی و رباتیک  Sonyو فناوری‌های راندن خودکار و رباتیک ZMP استفاده خواهد کرد
 
Tokyo, Japan – Sony Mobile Communications Inc. (“Sony Mobile”: President and CEO Hiroki Totoki) and ZMP Inc. (“ZMP”: CEO Hisashi Taniguchi) have agreed to collaborate on the development and launch of enterprise solutions using autonomous unmanned aerial vehicles for image capture combined with cloud-based data processing. Sony Mobile and ZMP will jointly found “Aerosense Inc.,” a new company slated to be incorporated in early August of this year.
 
Sony Mobile Communications Inc. («Sony Mobile»: هیروکی توتوکی، رئیس ومدیر ارشد اجرایی) و ZMP Inc. («ZMP»: هیساشی تانیگوچی، مدیر ارشد اجرایی) بر روی مشارکت در زمینهٔ توسعه و راه‌اندازی راهکارهای شرکتی با استفاده از پهپاد برای تصویربرداری با ترکیب پردازش داده‌های ابری، به توافق رسیدند. Sony Mobile و ZMP به‌طور مشترک روی «Aerosense Inc.»، شرکتی که قرار است در اوایل آگوست امسال راه‌اندازی شود، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
 
فناوری‌های دوربین، حسگر، شبکه‌های مخابراتی و رباتیک Sony در کنار فناوری‌های راندن خودکار و رباتیک ZMP با تجربهٔ این دو شرکت در حوزهٔ ‌صنعت ارتقا می‌یابد. Aerosense Inc. این امکانات را با یکدیگر تلفبق کرده و راهکارهای جامعی را برای برآورده ساختن نیازها مانند اندازه‌گیری، نقشه‌برداری، مطالعه و بازرسی، ارائه می‌کند. این شرکت در نظر دارد این خدمات را اوایل سال ۲۰۱۶ به مشتریان شرکتی ارائه دهد.
 
Sony Mobile با تمرکز ویژه بر حوزهٔ اینترنت اشیاء (IoT) به‌طور فعال در ایجاد ابتکارهای جدید کسب‌وکار مشارکت می‌کند. این شرکت مشترک نمایانگر بخشی از این رویکرد به اینترنت اشیاء است جایی که Sony می‌کوشد با توسعه و مدیریت بستهٔ کامل راهکارهای مبتنی بر رایانش ابری به مشتریانش ارزش‌افزوده ارائه کند.
 
مأموریت اعلام‌شدهٔ ZMP «رباتیک کردن همه‌چیز: آفرینش سبک زندگی ایمن، سرگرم‌کننده و راحت با فناوری رباتیک» است. ZMP همسو با این دیدگاه، فناوری راندن خودکارش را توسعه داده و آن را در چندین حوزه مورد استفاده قرار داده است. تا به امروز این راهکارها به روی زمین محدود بوده‌اند؛ با ایجاد این شرکت مشترک ZMP به آسمان نیز خواهد رفت و تخصصش را در قلمرویی کاملاً متفاوت به‌کار خواهد گرفت چرا که این شرکت به‌دنبال خدمات جدیدی است که روی زمین امکان‌پذیر نیستند.
 
اطلاعات پایه دربارهٔ این شرکت مشترک (برنامه‌ریزی‌شده):
نام شرکت: Aerosense Inc.
دفتر مرکزی: 5-41-10 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo (توکیو، ژاپن)
تاریخ ایجاد: اوایل اوت ۲۰۱۵
سرمایهٔ اولیه: ۱۰۰ میلیون ین ژاپن
سرمایهٔ ذخیره: ۱۰۰ میلیون ین
نسب سرمایه: Sony Mobile Communications Inc. ۵۰٫۰۰۵٪
ZMP Inc.             ۴۹٫۹۹۵٪                           
                                                 
مدیران: مدیر منتخب:
هیساشی تانیگوچی (مدیر ارشد اجرایی ZMP)
مدیر: کوهتارو سابه
مدیر: شینجی اوداشیما
(یک مدیر دیگر منصوب خواهد شد)
بازرس: کانامه تاکاشیما
 
حوزهٔ کلی کسب وکار:
توسعه، ساخت و فروش راهکارهای شرکتی با استفاده از پهپاد برای ثبت تصاویر با ترکیب پردازش داده‌های ابری.
 

​​