فناوری اطلاعات

شناسایی 21 میلیون بدافزار طی سه ماه

منبع: ایسنا
تحقیقات اخیر نشان می دهد که تعداد بدافزارها در سه ماهه دوم 2015 افزایش قابل توجهی داشته و در طول سه ماه بیش از 21 میلیون نوع بدافزار شناسایی شده است.
 
تحقیقات اخیر شرکت امنیتی پاندا نشان می دهد که در سه ماهه دوم 2015، شرکت امنیتی اسپانیایی به طور متوسط 230000 نوع بدافزار جدید را در هر روز شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزایش را نشان می دهد.
 
تعداد بسیار زیادی از بدافزارهای جدید مربوط به گونه های شناخته شده یا تغییر یافته قبلی هستند و مجرمان سایبری به منظور عدم تشخیص این بدافزارها توسط آنتی ویروس، تغییراتی در گونه های قبلی ایجاد می کنند.
 
بر اساس این گزارش، اغلب گونه های شناسایی شده تروجان هستند که 71 درصد از کل نمونه های شناسایی شده در این سه ماهه را تشکیل می دهند.
 
دومین نوع رایج این بدافزارها، بر اساس اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر، ویروس های سنتی‌اند که تنها 11 درصد از کل نمونه ها را به خود اختصاص داده اند.
 
کشورهای چین (47 درصد)، ترکیه (43 درصد) و پرو (42 درصد) بالاترین نرخ آلودگی و کشورهای سوئد (21 درصد)، نروژ (22 درصد) و ژاپن (23 درصد) کمترین میزان آلودگی را داشته اند.
 
طبق این گزارش در حال حاضر وقت آن است که لایه های دفاعی پیشرفته ارتقاء یابند تا بتوانند انواع نفوذ را شناسایی کنند و هم چنین بتوانند اطلاعات فارنسیکی را برای انوع حملات بر روی سرورها و ایستگاه های کاری جمع آوری کنند.

​​