فناوری اطلاعات

پرطرفدارترین شیوه‌های پست کدامند؟

منبع: ایسنا
مروری بر آمارهای منتشر شده گویای آن است که از میان شیوه‌های مختلف پست مرسولات، سرویس پست پیشتاز درآمدی به مراتب بالاتر از سایر سرویس‌ها داشته است.
 
تا پایان خرداد‌ماه سال جاری 851 میلیارد ریال درآمد‌زایی این شیوه بوده است که این رقم در مقیاس با درآمد سایر سرویس‌ها چندین برابر است. پس از پست پیشتاز، پست سفارشی در رتبه دوم قرار گرفته و بالغ بر 218 میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده است.
 
طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، تا پایان خرداد‌ماه سال جاری درآمد پست ویژه نیز بالغ بر 109 میلیارد ریال بوده است.
 
میزان درآمد شرکت پست در بخش فروش 215 میلیارد ریال، در حوزه خدمات الکترونیک 54.5 میلیارد ریال و در حوزه خدمات عادی 81 میلیارد ریال بوده است.
 
طبق گزارش‌های ارائه شده، در مجموع درآمد این شرکت تا پایان بهار 1394 بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال بوده است.
 
بنابر آمارهای منتشره، در میان این مرسولات ضریب ضایعات یک صدم در میلیون بوده و درصد بی‌ترتیبی‌های مرسولات به 17.68 درصد می‌رسد.

​​