فناوری اطلاعات

رتبه ۱۱۶ ایران در شاخص‌ کاربری ICT/ ضعف خدمات الکترونیک باعث افت شاخص شد

منبع: فارس
مدیرعامل یک شرکت اینترنتی گفت: ایران با قرار گرفتن در رتبه یکصد و شانزدهم دنیا در زمینه شاخص استفاده و کاربری ICT جایگاه نامطلوبی دارد.
 
احمد نخجوانی گفت: برای محاسبه شاخص توسعه ICT توسط ITU در جهان که به شاخص IDI معروف است، سه معیار دسترسی، کاربری یا استفاده و مهارت اندازه‌گیری می‌شود که براساس شاخص‌های توسعه ICT رتبه ایران در جهان 94 است و در میان کشورهای درحال توسعه و پس از کشورهایی هم‌چون فیجی و مغولستان و کمتر از ضریب متوسط جهان قرار دارد.
 
وی اظهار داشت: در زمینه شاخص دسترسی به ICT رتبه ایران 82 است و در زمینه مهارت در جایگاه شصت و هشتمین کشور جهان قرار گرفته است و این نشان می‌دهد ایران در قیاس با جایگاه نامناسب گفته شده، به لحاظ اوضاع مهارت مردم کشور در استفاده از ICT اوضاع بهتری دارد.
 
مدیرعامل شاتل تاکید کرد: در این میان آنچه که باعث شده ایران به لحاظ توسعه شاخص کاربری وضعیت خوبی نداشته باشد، استفاده از ICT در دسترسی به خدمات الکترونیک برای شهروندی، زندگی روزمره و خدمات دولتی یا اصطلاحا بخش عمومی است. به طوری که بر اساس شاخص‌های ITU، دسترسی به زیرساخت های ICT و مهارت‌های مردم، به نسبت شرایط بهتری دارد.
 
وی با اشاره به این که ضریب نفود باند پهن ثابت یا Fix Broadband در جهان 9.8 درصد است و این رقم در ایران نیز برابر با متوسط جهانی است، گفت: بر اساس آمار سال 2013 بانک جهانی، ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت (Fix Broadband) رتبه 115 جهان را دارد و به لحاظ میزان پهنای باند به ازای هر کاربر، در رتبه 158 جهان قرار گرفته است.
 
وی هم‌چنین با اشاره به تحقیقات انجام شده توسط بانک جهانی درباره 86 کشور جهان طی سال‏های 1980 تا 2011 عنوان کرد: 10 درصد افزایش ضریب نفوذ پهنای باند ثابت، 1.45 درصد رشد اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه به ارمغان آورده است.
 
وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، تاثیر باندپهن ثابت در کشورهای توسعه‌یافته 1.19 درصد محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن مفاد پروانه اپراتورهای FCP نیز تغییرات قابل توجهی در توسعه باند پهن ثابت در کشور ایجاد شود.

​​