فناوری اطلاعات

سهم چهار و نیم میلیونی بازی‌های رایانه‌ای مجاز در ده ماه

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
خسرو کرمیهن رییس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز از نظارت بر الصاق چهار و نیم میلیون هولوگرام بر بازی‌های ویدئویی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
 
نظارت بر الصاق هولوگرام بر بازی‌های ویدئویی از برج هشت سال گذشته اجرایی شد. این درحالی بود که پیش‌تر ناشران خود شخصا اقدام به الصاق می‌کردند که شفافیت را کاسته بود.
 
کردمیهن افزود: این کار با هدف رسیدن به آماری دقیق از بازار داخلی اجرایی شده است. یعنی بفهمیم اولا چقدر بازی در بازار توزیع شده و دوما کدام بازی‌ها مخاطب بیش‌تری دارد و هولوگرام بیش‌تری برای آن صادر می‌شود.
 
وی آمار دقیق الصاق هولوگرام را 4.483.525 قطعه برشمرد و افزود: این نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون حدود چهار و نیم میلیون بازی ویدئویی در سراسر کشور توزیع و پخش شده است.
 
رییس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز به جمع‌آوری بازی‌های غیرمجاز در سراسر کشور نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون 13 مرکز استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و نزدیک به 241 هزار حلقه بازی غیرمجاز ضبط شده است. 

​​