فناوری اطلاعات

پیاده‌سازی مقدمات فنی اجرای خدمات دولت الکترونیکی

منبع: ایسنا
به گفته معاون وزیر ارتباطات مقدمات فنی اجرای خدمات دولت الکترونیکی در حال پیاده سازی بوده و فرآیند آماده سازی بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و رویه های مورد نیاز در جهت توسعه خدمات الکترونیکی در حال پیگیری است.
 
مطالعات و اقدام‌های اجرایی برای پیاده سازی اهداف استراتژیک تعریف شده برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه ششم انجام می‌شود.
 
بر اساس اظهارات مسوولان در حال حاضر سه معاون فنی توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و دولت الکترونیکی در سازمان فناوری طلاعات کشور فعال هستند و اهداف موردنظر را پیگیری و اجرایی می کنند اما بر اساس برنامه ششم، چند هدف عمده در سازمان تعریف شده است که پیاده سازی حاکمیت دولت در حوزه خدمات الکترونیکی و توسعه صنعت و خدمات ICT در کل بخش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور از جمله آنها محسوب می شود.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یک سازمان توسعه ای تاکید کرده است که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در تلاشیم تا از هر طریق ممکن خطوط مختلف توسعه فناوری اطلاعات را پیگیری و اجرایی کنیم و مشارکت با بخش غیر دولتی و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور از جمله برنامه های پیش بینی شده است که امیدواریم هر چه زودتر چارچوب، ضوابط و روش کار معین شود.
 
بر این اساس در جهت تحقق اهداف، ماموریت‌ها و چشم انداز پیش بینی شده در برنامه، در صورت نیاز ساختار داخلی سازمان فناوری اطلاعات نیز اصلاح خواهد شد.

​​