فناوری اطلاعات

شارژ مستقيم ايرانسل از طریق خودپرداز بانک سرمايه

منبع: بانكداری ایرانی
در راستاي ارائه خدمات متنوع بانك سرمايه به ايرانسلي ها، امكان شارژ مستقيم سيم كارت ايرانسل از طريق دستگاه هاي خودپرداز اين بانك فراهم شد.
 
در راستاي ارائه خدمات متنوع بانك سرمايه به ايرانسلي ها، امكان شارژ مستقيم سيم كارت ايرانسل از طريق دستگاه هاي خودپرداز اين بانك فراهم شد.
در راستاي ارائه خدمات متنوع به ايرانسلي ها، سرويس شارژ مستقيم سيم كارت ايرانسل از طريق دستگاه هاي خودپرداز بانك سرمايه راه اندازي شد.
 
شايان ذكر است پيش از اين امكان خريد شارژ مستقيم ايرانسل از طريق وب سايت بانك سرمايه ميسر بوده است.

​​