فناوری اطلاعات

شارژ مستقیم ایرانسل از طریق خودپرداز بانک سرمایه

منبع: بانكداری ایرانی
در راستای ارائه خدمات متنوع بانك سرمایه به ایرانسلی ها، امكان شارژ مستقیم سیم كارت ایرانسل از طریق دستگاه های خودپرداز این بانك فراهم شد.
 
در راستای ارائه خدمات متنوع بانك سرمایه به ایرانسلی ها، امكان شارژ مستقیم سیم كارت ایرانسل از طریق دستگاه های خودپرداز این بانك فراهم شد.
در راستای ارائه خدمات متنوع به ایرانسلی ها، سرویس شارژ مستقیم سیم كارت ایرانسل از طریق دستگاه های خودپرداز بانك سرمایه راه اندازی شد.
 
شایان ذكر است پیش از این امكان خرید شارژ مستقیم ایرانسل از طریق وب سایت بانك سرمایه میسر بوده است.

​​