فناوری اطلاعات

نتیجه دهمین شورای پروانه ساخت بازی‌های رایانه‌ای سال 94؛ پروانه ساخت 16 بازی ویدئویی صادر شد

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
دهمین شورای پروانه ساخت بازی‌های رایانه‌ای در سال جاری برگزار و از میان هفده عنوان پروانه ساخت درخواست شده، پروانه ساخت شانزده بازی صادر شد. 
 
IRCG-Logo.png
 
این بازی‌ها به شرح ذیل از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای صادر گردید:
بازی حماسه عقاب‌ها-حمله به H3 به نویسندگی آقای مجید رحمانی با سبک آرکید
بازی جت کوچولوها به نویسندگی آقای حمید جندقی با سبک آرکید
بازی راهرو به نویسندگی آقای علی خانبابایی با سبک پازل
بازی پرنده‌ی شل و ول به نویسندگی آقای علی خانبابایی با سبک پازل
بازی رایمو پیک به نویسندگی آقای علی خانبابایی با سبک پازل
بازی 2048 دو نفره به نویسندگی آقای علی خانبابایی با سبک پازل
بازی بیلیارد به نویسندگی آقای مسعود اسماعیلیان با سبک ورزشی
بازی شطرنج به نویسندگی آقای مسعود اسماعیلیان با سبک ورزشی
بازی ریورسی به نویسندگی آقای مسعود اسماعیلیان با سبک پازل
بازی دوز به نویسندگی آقای مسعود اسماعیلیان با سبک پازل
بازی فرار پرنده به نویسندگی آقای محسن واحدی با سبک پازل
بازی نقطه خط به نویسندگی خانم یاسمن رحیمی با سبک پازل
بازی تبهکار به نویسندگی آقای حسام باقر پور با سبک پازل
بازی گوسفند دیوانه به نویسندگی آقای سید صادق یوسف زاده با سبک سکو بازی
بازی ربات مبدل به نویسندگی آقای شروین مهربان با سبک اکشن
بازی کینوک به نویسندگی آقای سید محمد مهدی موسوی با سبک ماجراجویی پازل 
 
لازم به ذکر است متقاضیان دریافت پروانه ساخت می‌بایستی فرم مربوطه را از سامانه اینترنتی www.EBazi.org دریافت و ضمن تکمیل آن به همراه مدارک به معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تحویل نمایند.

​​