فناوری اطلاعات

سیری و کورتانا نحوه تکلم کاربران را تغییر می دهند

منبع: فارس
برخی بررسی ها نشان می دهد نحوه تکلم کاربرانی که به طور مداوم از دستیارهای صوتی سیری و کورتانا بر روی گوشی های خود استفاده می کنند تغییر کرده است.
 
این برنامه ها که برای جستجوی صوتی، یادآوری امور، پاسخ به سوالات و ... به کار می روند ماهیتی رباتیک دارند و کاربرد طولانی مدت آنها موجب می شود کاربرانشان هم مثل یک ربات صحبت کنند.
 
کتابی شدن نحوه صحبت، ایجاد فاصله بیش از حد عادی میان لغات، استفاده از لغات بیش از حد معمول برای بیان مقصود از جمله تغییراتی است که در شیوه صحبت کردن افراد بعد از کاربرد مداوم کورتانا و سیری به وجود می آید.
 
کارشناسان می گویند تاثیرگذاری ماشین ها و سیستم های الکترونیک بر نحوه تکلم افراد در سال های آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد، زیرا اگر فعلا تنها کورتانا و سیری برای این کار مورد استفاده قرار می گیرند، در سال های آینده انسان ها با خودروهای برقی و هوشمند، لوازم خانگی و ... هم صحبت می کنند و فرامین صوتی خود را خطاب به آنها صادر خواهند کرد.
 
به بیان دیگر دنیای آینده دنیایی خواهد بود که کنترل بسیاری از امور در آن از طریق گفتگو با اشیا و لوازم مختلف صورت می گیرد و ظاهرا این ماشین ها و دستگاه ها هستند که با شیوه حرف زدن رباتیک خود نحوه گفتگوی انسان ها را متاثر خواهند کرد.
 
در حال حاضر علیرغم همه تلاش ها زبان دستگاه های الکترونیک با زبان طبیعی که انسان ها به ان گفتگو می کند تفاوت محسوسی دارد و اگر این تفاوت کاهش نیابد احتمالا این انسان خواهد بود که از دیگر دستگاه های مبتنی بر فناوری تاثیر می پذیرد. برخی کارشناسان در تایید این نکته می گویند زبان محاوره ای انسان ها پیچیدگی های زیادی دارد و به همین علت نمی توان این زبان را که مبتنی بر اختصار، سادگی و عبارات عامیانه است به راحتی برای سیستم ها و دستگاه های غیرانسانی قابل درک کرد. زیرا این دستگاه ها برای ارائه پاسخ دقیق نیاز به دریافت اطلاعات کامل و جزیی دارند.

​​