بازار سرمایه

رشد ارزش سهام مخابرات و همراه اول در بورس

منبع: شرکت مخابرات تهران
شركت‌هاي همراه اول و مخابرات ایران، عناوين دومين و سومين شركت‌هاي بزرگ بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند. ارزش سهام اين دو شركت، به‌دليل رشد قيمت‌ها در بورس، به‌ترتيب به سطح 14500و 13200ميليارد تومان رسيده است.
 
همزمان با صعود شاخص‌های بورس جدول ترکیب بزرگان بورس دچار تغییر شد و ارزش سهام ۱۰شرکت بزرگ از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۶ میلیارد دلار عبور کرد، این شرکت‌ها در حال حاضر ۴۰ درصد از بورس را در اختیار دارند.
 
نشانه‌هاي اين صعود در فهرست شركت‌هاي بورس نمايان است به‌طوري كه براساس آمار ارزش سهام شركت هلدينگ خليج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت ايران در اين مدت 10هزار ميليارد تومان رشد كرده است.اين شركت كه چند سال پيش وارد بورس تهران شد متشكل از 15شركت بزرگ پتروشيمي ايران است و هدف از تاسيس آن، رقابت با شركت بزرگ توليد‌كننده محصولات پتروشيمي عربستان يعني سابيك عربستان است.
 
بعد از اين شركت، شركت‌هاي همراه اول و مخابرات در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند و فعلا عناوين دومين و سومين شركت‌هاي بزرگ بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند. ارزش سهام اين دو شركت نيز به‌دليل رشد قيمت‌ها در بورس به‌ترتيب به سطح 14500و 13200ميليارد تومان رسيده است. در گذشته و در غياب هلدينگ خليج‌فارس مدت‌ها عنوان بزرگ‌ترين شركت بورس در اختيار فولاد مباركه اصفهان و ملي صنايع مس بود.
 
ركود موجود در بورس تهران در طول 2سال گذشته كه تحت‌تأثير تحولات سياسي و ركود اقتصادي رخ داده بود منجربه كاهش شديد ارزش سهام اين شركت شد به‌طوري كه ارزش سهام اين شركت كه قبل از وقوع ركود به سطح 52هزار ميليارد تومان هم رسيده بود تحت‌تأثير ركود به سطح 20هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما در مبادلات روز گذشته به فاصله 45روز از سپري شدن زمان آغاز برجام ارزش سهام اين شركت به سطح 31هزار ميليارد تومان بازگشت.
 
در شرايطي كه ظرف چند سال گذشته سهام هيچ شركت بزرگي وارد بورس نشده است همزمان با رشد شاخص‌هاي بورس 40درصد بورس در اختيار 10شركت بزرگ قرار گرفت. سهام پتروشيمي فجر به تازگي در بورس عرضه شد اما مدت‌هاست برنامه پذيرش و عرضه سهام شركت‌هاي جديد در بورس و فرابورس متوقف شده است.
 
اين در حالي است كه از برنامه‌هاي بازاريابي و پذيرش سهام در بورس و فرابورس اطلاعاتي در دست نيست. در چنين شرايط و درحالي‌كه ارزش سهام شركت‌هاي بورس در 2سال گذشته تحت‌تأثير ركود با كاهش مواجه شده بود همزمان با رشد شاخص‌ها ارزش سهام شركت‌ها به‌ويژه شركت‌هاي بزرگ در حال افزايش است.
 
در حال حاضر پس اين سه شركت كه رتبه‌هاي نخست جدول بزرگان بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌غدير‌، سرمايه‌گذاري نفت و گاز تأمين، كشتيراني جمهوري اسلامي، فولادمباركه اصفهان، گسترش نفت وگازپارسيان، پتروشيمي جم وبانك ملت به‌ترتيب در رتبه‌هاي سوم تا دهم بزرگ‌ترين شركت‌هاي بورس قرار گرفته‌اند. ارزش سهام همه اين شركت‌ها در طول چند روز گذشته از مرز 10هزار ميليارد تومان عبور كرده است

​​