فناوری اطلاعات

یوبیسافت برای حفظ استقلال خود دست به دامان دولت کانادا می شود

منبع: دیجیاتو
حکایت جالبی است. یک شرکت بزرگ قصد دارد تا عمده سهام کمپانی شما را بخرد اما به عنوان مدیرعامل آن مجموعه، از وقوع چنین اتفاقی واهمه داشته باشید. چنین ماجرایی امروز دامن گیر کمپانی فرانسوی یوبیسافت شده است.
 
شرکت فرانسوی دیگری با نام Vivendi قصد دارد تا طی چند خرید بزرگ، بخش عمده سهام این ناشر بازی های ویدیویی را خریداری کرده و به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، تصمیم گیرنده و جهت دهنده به حرکت شرکت شوند.
 
یوبیسافت هم این رخداد را بدون هیچ پوشش و پنهان کاری، «ناخوشایند» اعلام نموده و عدم استقبال از طرح Vivendi را بیان داشته است. در همین سو، مدیرعامل شرکت، ایو گیمو به کانادا سفر کرده، کشوری که بیش از 3000 نفر از اعضای یوبیسافت در آن ساکن اند.
 
گیمو قصد دارد تا با چند سرمایه گذار بزرگ ملی و کبکی دیدار کند و آن ها را به سرمایه گذاری روی شرکت مجاب نماید. وی در ملاقات پیشین خود، با صدر اعظم کانادا و نخست وزیر کبک، آن ها را از این مسئله مطلع ساخته است.
 
گیمو در گفتگو با این روزنامه صراحتا بیان داشت که دارایی های یوبیسافت زمانی به خوبی محافظت می شوند که کمپانی، مستقل باقی بماند.

​​