باندپهن

پیشرفته ترین سیستم جامع آبونمان تلفن ثابت در استان خوزستان به بهره برداری رسید

منبع: شرکت مخابرات ایران
با بهره برداری از پیشرفته ترین سیستم جامع آبونمان تلفن ثابت، اولین مراسم آغاز طرح های اقتصاد مقاومتی درشرکت مخابرات استان خوزستان برگزار شد.
 
مهندس مشیدی مدیرعامل شرکت مخابرات استان خوزستان در این مراسم با اشاره به  راه اندازی سیستم جدید آبونمان تلفن ثابت ، این طرح را اولین گام موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست که با استفاده از نیروهای فنی و کارآمد محقق شده است . 
 
وی تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در شرکت مخابرات را امری لازم و ضروری خواند و خواستار همکاری و همدلی بیشتر کارکنان در این زمینه شد.
 
در انتهای این مراسم احکام انتصاب آقایان خیرابادی (عضو هیات مدیره ) و سرگرد زهیری (فرمانده حوزه مقاومت شهید باهنر) به عنوان اعضاءاصلی ستاد اقتصاد مقاومتی به نامبردگان اهدا شد . 

​​