باندپهن

سرمایه مخابرات به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

منبع: مهر
مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران با افزایش سرمایه مخابرات به ۶ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. در این مجمع دستور جلسه تکمیل اعضای هیات مدیره این شرکت نیز به تصویب رسید.
مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران با دستور کار تکمیل اعضای هیئت مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه امروز با حضور ۹۵.۵ درصدی سهامداران برگزار شد و هر سه دستور العمل به تصویب رسید.
 
بر این اساس و در راستای افزایش سرمایه، هیات مدیره مخابرات موفق شد موافقت سهامدارانش را برای افزایش سرمایه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی به دست آورد و با این حساب سرمایه این شرکت به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
 
موضوع دوم تصویب اصلاح اساسنامه بود که بر این اساس مجمع به هیات مدیره این شرکت اجازه داد تا بتواند شرکت هایش را کم و زیاد کند. بحث دیگر در مورد اصلاح بعدی بود که براساس آن تنها می شد یک مدیر عامل برای این شرکت گذاشت اما اکنون به تصویب رسید که مخابرات ایران می تواند حداقل یک مدیر عامل بدون اینکه شرکت دیگری داشته باشد، اختیار کند.
 
با توجه به اینکه مجوز ادغام شرکت های این هلدینگ ارتباطی صادر شد، جهت حفظ برندهای استانی می‌تواند مدیر عامل های مستقلی با هیات مدیره خود هلدینگ داشته باشد.
 
به این ترتیب اگر هیات مدیره شرکتی استانی حذف شود، مخابرات ایران قادر خواهد بود با ترکیب هیات مدیره خود، برای آن استان مدیر عامل اختیار کند. پیش بینی می شود این عمل در راستای یکپارچگی هر چه بیشتر این کمپانی صورت گرفته باشد تا از این پس تمامی تصمیمات متمرکز تر انجام شود.
 
موضوع دیگر مورد بررسی تکمیل اعضای هیات مدیره بود که در این بخش هم نمایندگان کارگزاری سهام عدالت اصفهان و وزارت اقتصاد به عنوان سهامداران بلوک ۴۰ درصدی مخابرات معرفی شدند و براساس قانون تجارت یک ماه فرصت دارند تا اعضای حقیقی خود را برای حضور در جلسات هیات مدیره این شرکت معرفی کنند.
 
با توجه به اینکه اردیبهشت ماه امسال براساس قانون تجارت، مأموریت دو ساله اعضای کنونی هیات مدیره این شرکت به اتمام می رسد انتظار می رود نمایندگان بلوک ۴۰ درصدی دولت، اعضای حقیقی را برای شرکت در جلسات هیات مدیره این شرکت معرفی کنند.

​​