باندپهن

میزان مکالمات خارجی ایرانیان ظرف یک سال رشدی نکرد

منبع: تسنیم
نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده در زمینه نرخ مکالمات بین‌الملل نشان می‌دهد که میزان ترافیک این بخش در دو سال اخیر ثابت مانده است.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت طبق روال هر ساله به ارائه گزارش عملکردی از اقدامات انجام داده در سال گذشته پرداخته و گفته که در سال 94 حدود دو میلیارد و 200 میلیون دقیقه مکالمات بین‌المللی برقرار کرده است.
 
این مکالمات به گفته مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه این شرکت از طریق تجهیزات مداری و VoIP زیرساخت برقرار شده است.
 
از این میزان مکالمات سهم ترافیک صادره از ایران به مقصد دیگر کشورها یک میلیارد و دویست میلیون دقیقه و میزان ترافیک وارده به ایران نیز یک میلیارد دقیقه بوده است.
 
گزارش عملکرد مربوط به سال 93 این شرکت نشان می‌دهد که دو میلیارد و 200 میلیون دقیقه مکالمات و ارتباط تلفنی بین‌الملل توسط ایرانیان برقرار شده و این نشان از ثبات در میزان ترافیک رد و بدل شده در حوزه تماس‌های بین‌الملل دارد.
 
رشد ابزارهای ارتباطی نوین دو سالی می‌شود که گریبان مکالمات و پیامک‌های داخلی و خارجی را گرفته و گزارش عملکرد سال 94 این شرکت دولتی نیز گویای این ماجراست.
 
علاوه بر این گفته شده در ایام نوروز امسال، شرکت ارتباطات زیرساخت 83 میلیون و 800 هزار دقیقه ترافیک بین‌الملل هموطنان را بین ایران و دیگر کشورهای جهان برقرار کرده که از این حجم مکالمه،  48 میلیون و صد هزار دقیقه سهم ترافیک صادره از ایران به دیگر کشورها و 35 میلیون و 700 هزار دقیقه سهم ترافیک وارده بین‌الملل به کشور بوده است.
 
اوج ترافیک روزانه مربوط به روز اول فروردین بوده که در این روز 9 میلیون و 600 هزار دقیقه  مکالمه مبادله شده است.

​​