باندپهن

افزایش سرمایه مخابرات به شش هزار میلیارد تومان

منبع: سینا
افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان امروز در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت تصویب شد.
 
در مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران که صبح امروز برگزار شد، تکمیل اعضای هیات مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه در دستور کار قرار گرفت و تصویب شدند.
در این مجمع همچنین انتصاب یک مدیرعامل برای این شرکت اصلاح شد و از این پس شرکت مخابرات ایران می‌تواند حداقل یک مدیرعامل منصوب کند.
 
علاوه بر این، اصلاح اساسنامه این شرکت نیز به رای گذاشته شد که با تصویب آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده شد تا شرکت‌های خود را افزایش داده یا حذف کند.
با توجه به اینکه مجوز ادغام شرکت های این هلدینگ ارتباطی صادر شد، جهت حفظ برندهای استانی می‌تواند مدیر عامل های مستقلی با هیات مدیره خود هلیدنگ داشته باشد.
 
صبح امروز، تکمیل اعضای هیات مدیره این شرکت نیز در دستور کار قرار گرفت و سپس نمایندگان کارگزاری سهام عدالت اصفهان و وزارت اقتصاد به عنوان سهامداران بلوک ۲۰ درصدی سهام دولت و عدالت معرفی شدند و طبق قانون تجارت یک ماه فرصت دارند تا اعضای حقیقی خود را برای حضور در جلسات هیات مدیره این شرکت معرفی کنند.

​​