بازار سرمایه

سرائیان مدیرعامل، قنبری رئیس هیئت مدیره و پوررنجبر نماینده دولت در هیئت مدیره مخابرات ایران شدند

مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره مخابرات ایران مشخص شدند.
 
تلکام نیوز گزارش داد پس از کشمکشهای بسیار بر سر کرسی مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره مخابرات سرانجام ، سرائیان به عنوان مدیرعامل و قنبری ریس هیت مدیره مخابرات ایران معرفی شدند.
 
براساس این گزارش، احتمال حضور مهردادی ، پور رنجبر و بقایی در هیت مدیره مخابرات قوت گرفته است و در این میان یک نام جدید نیز با نام مهندس مالکی به عنوان عضو جدید هیت مدیره توجه را به خود جلب می کند که سوابقی از وی در دسترس نیست.
 
از سوی دیگر، تلکام نیوز خبر داد مظفر پوررنجبر رسما به عنوان نماینده دولت به هیت مدیره مخابرات ایران رفت.
 
براین اساس، دومین مدیرعامل مخابرات ایران پس از خصوصی سازی که به دلیل اختلافات پیدا و پنهان فراونش با دولت ، مرداد ماه سال 93 جای خود را به ابراهیم صدر آبادی داده بود اینبار به عنوان نماینده همان دولت و با امضای همان وزیری که در ایام فعالیتش آنها را آماج شدیدترین حملات قرار داده بود به عضویت هیت مدیره مخابرات در آمد.
 
بر اساس این گزارش در حکمی که با امضای محمود واعظی برای مظفر پوررنجبر امضا گردیده ، وی به عنوان نماینده سهام دولت در هیت مدیره مخابرات ایران منصوب و انتظارات پنج گانه وزیر به وی ابلاغ گردیده است.
 

​​