بازار سرمایه

اعضای هییئت مدیره شرکت مخابرات ایران و همراه اول به صورت رسمی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، آقایان: برات قنبری ، لطیف وصلی، مظفر پوررنجبر،  حمیدرضا رفیعی ، به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند .

بر اساس این گزارش ، اعضای هیت مدیره شرکت مخابرات ایران 5 نفر می باشد که یک نفر باقیمانده در روزهای آینده معرفی می شود .

همچنین، در احکام جداگانه دیگری از سوی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، آقایان : سیداسد الله دهناد، محمد رضا مدرس خیابانی،علی بقایی ، بهزاد خان سفید، مجتبی جعفری به عنوان اعضای هیئت مدیره همراه اول معرفی شدند.

این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 33 اساسنامه شرکت مخابرات ایران ، هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود از بین اعضای خود یک رییس و یک نایب رییس تعیین می کنند . بعلاوه بر اساس ماده 42 اساسنامه هیئت مدیره ،یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به عنوان مدیره عامل شرکت انتخاب می نماید . این ساز وکار عینا در شرکت ارتباطات سیار نیز اجرا خواهد شد .

 

گفتنی ست؛ آخرین سمت هریک از اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به قرار زیر می باشد:

 

 مهندس برات قنبری ، معاون نظارت وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،

 

 

مهندس لطیف وصلی ،عضو سابق هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار 

 

مهندس  مظفر پوررنجبر، عضو هیئت مدیره شرکت اعتماد مبین و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

مهندس حمید رضا رفیعی ، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

دکتر بقایی ، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

 

مهندس اسدالله دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایران

 

مهندس بهزاد خان سفید، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  

 

مهندس مجتبی جعفری، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازی

 

مهندس محمد رضا مدرس خیابانی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

 


​​