باندپهن

مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره مخابرات ایران مشخص شدند

منبع: تلکام نیوز
پس از کشمکشهای بسیار بر سر کرسی مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره مخابرات سرانجام ، سرائیان به عنوان مدیرعامل و قنبری ریس هیت مدیره مخابرات ایران معرفی شدند . 
این در حالی است که احتمال حضور مهردادی ، پور رنجبر و بقایی در هیت مدیره مخابرات قوت گرفته است .   
در این میان یک نام جدید نیز با نام مهندس مالکی به عنوان عضو جدید هیت مدیره توجه را به خود جلب می کند که سوابقی از وی در دسترس نیست .
 

​​