تلفن همراه

وحیدصدوقی مجددا بعنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب شد

هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار، در نخستین جلسه خود ، آقایان دکتر علی بقایی را به عنوان رئیس هیئت مدیره، مهندس مجتبی جعفری را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره  انتخاب و مهندس وحید صدوقی را در سمت  مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار ایران ابقا کردند.
 
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر علی بقایی که پیش از این مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران را عهده دار بوده، اکنون ریاست هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار را بر عهده گرفته است.
 
همچنین مهندس مجتبی جعفری که در هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار به عنوان نایب رییس برگزیده شده؛ پیش از این، مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشته است.
 
براساس همین گزارش، آقای فتح الله زرگر ، نیز در سمت دبیرهیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ابقا شد.

​​