فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: فاز نخست دولت الکترونیک هفته آینده افتتاح می‌شود

منبع: شرکت مخابرات ایران
رضا باقری اصل با بیان این مطلب اظهار کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می‌شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه‌اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق درگاه واحد خدمات دولت اقدام به راه‌اندازی این درگاه کرده است.
 
او خاطر نشان کرد: درگاه واحد خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش‌بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.
 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.
 
وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه‌ها و راه ورود به سامانه‌های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی است.

​​