باندپهن

سیستم اطلاع رسانی یکپارچه در مخابرات راه اندازی شد

منبع: مهر
سیستم اطلاع رسانی یکپارچه با هدف اطلاع رسانی دیداری شنیداری به مشترکان مخابراتی در مخابرات استان تهران راه اندازی شد.
همزمان با هفته ارتباطات، پروژه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه (INS) integrated Notification system توسط مخابرات استان تهران به بهره برداری رسید.
 
در سیستم اطلاع رسانی یکپارچه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای نمایش عمومی از طریق صفحات نمایش دیجیتال، به صورت یکپارچه و از راه دور مدیریت می شود.
 
امروزه سیستم INS در دنیا به عنوان ابزار بسیار نیرومند تبلیغی و اطلاع رسانی به ویژه در سازمانهای توزیع شده، مورد استفاده قرار گرفته است و مخابرات نیز این سیستم را با هدف اطلاع رسانی دیداری شنیداری به صورت یکپارچه برای مشترکان در راستای ارتقای مدیریت ارتباط مشتری راه اندازی کرده است.

​​