رگولاتوری

مهندس آذری جهرمی مامور تشكیل كارگروه ارتقاء كیفیت ارتباطی عتبات عالیات شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
با توجه به لزوم برنامه ریزی درازمدت برای تأمین ارتباطات و زیرساخت های مخابراتی لازم جهت ارائه خدمات با كیفیت مناسب به زائرین اربعین حسینی، مهندس محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت ارتباطات زیرساخت مامور تشكیل كارگروه ارتقاء كیفیت ارتباطی عتبات عالیات شد.
 
به این منظور و طبق نظر شورای فنی وزارت مبنی بر تشكیل این كارگروه، مدیر عامل شركت ارتباطات زیرساخت مامور شد ضمن تشكیل كارگروه مذكور، با ارزیابی و پیش بینی نیازهای ارتباطی و استفاده از ظرفیت های تمامی بخش های مختلف وزارت، امكانات اپراتورهای داخلی، منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی لازم و دقیق برای تأمین ارتباطات و زیرساخت های مخابراتی جهت ارائه خدمات با كیفیت مناسب كند.
 
همچنین در حكم جداگانه ای، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی را با حفظ سمت به عنوان "رئیس كمیته پدافند غیر عامل وزارت، شركت ها، سازمان ها و مراكز تابعه" منصوب كرد.
 
در متن این حكم آمده است: 
به استناد بند "ح" ماده (1) آئیین نامه اجرایی بند (11) ماده(121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(موضوع مصوبه شماره 19454/ت33266/ه مورخ 22/4/84 هیات وزیران)  و نطر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، جناب عالی را با حفظ سمت به عنوان "رئیس كمیته پدافند غیر عامل وزارت، شركت ها، سازمان ها و مراكز تابعه" منصوب می نمایم.
 
امید است در راستای اجرای سیاست های كلی نظام در بخش پدافند غیر عامل كشور(29/11/1389) و سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و با اتكال به قادر متعال و به كارگیری تمامی مساعی خویش در راستای كاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری ها، تولید بازدارندگی، تسهیل مدیریت بحران و تداوم خدمات ضروری در حوزه پدافند سایبری كشور و شكوه و سربلندی ایران اسلامی با همدلی، همكاری و تعامل با دبیرخانه و سازمان پدافند غیرعامل كشور و نیز سایر اعضای كمیته و كلیه مدیران وزارت، شركت ها، سازمان ها و مراكز تابعه در جهت انجام وظایف و مسئولیت های محوله جدیت و تلاش و افری را ایفا نمایید.
توفیقات روز افزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

​​