باندپهن

دبیر شورای عالی فضای مجازی: سند باند پهن ملی کشور به‌زودی تصویب می‌شود

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدواریم با توجه به اینکه الزامات حاکم بر سند باند پهن ملی کشور استخراج شده، به‌زودی شاهد تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی باشیم.
 
ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سند باند پهن کشور در حال تهیه شدن است، اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع به قطعیت و تصویب نهایی در شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.
 
وی اضافه کرد: الزامات و اصول حاکم بر شبکه باند پهن ملی در شبکه ملی اطلاعات را استخراج کردیم و به‌زودی جهت تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سند مربوط به این موضوع توسط وزارت ارتباطات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده است، گفت: نظر تمامی اپراتورها نیز درباره این سند اخذ شده است.
 
او با تذکر اینکه تا تصمیم کلی و نهایی درباره این سند در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ نشود قابل ابلاغ به وزارت ارتباطات نیست، ابراز کرد: شبکه ملی اطلاعات به‌تدریج در حال توسعه، نصب و تکمیل است.
 
فیروزآبادی گفت: فاز اول مراکز تبادل ترافیک داده اجرایی شد و امیدواریم ظرف 12‌ــ‌11 ماه آینده سایر ماژول‌های این شبکه نیز تکمیل و اجرایی شود.

​​