باندپهن

برقراری ارتباط 16 هزار شماره تلفن مربوط به حادثه شهران

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
با تلاش شبانه روزی همکاران شرکت مخابرات استان تهران تاکنون ارتباط تلفنی 16 هزار شماره تلفن مشترکین حادثه شهران وصل شده است.
مهندس بیدخام مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی این شرکت گفت: ارتباط تلفنی 16 هزار مشترک حادثه شهران مربوط به مراکز شهید کاظمیان، آیت ا... کاشانی و شهید توکلی تا با حال وصل شده است.
 
مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با بیان این مطلب که حجم عملیات و خسارت وارده بر تاسیسات و کابل های مخابراتی بسیار گسترده است گفت: امیدواریم مشترکین محترم قسمت های جنوبی و اصلی منطقه شهران تا رفع کامل اختلالات بوجود آمده با سعه صدر همکاری لازم را با شرکت مخابرات استان تهران داشته باشند.
 

​​