باندپهن

شکایت سازمان حمایت از مخابرات

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزایش قیمت های دلخواه مخابرات را غیرقانونی خواند.
نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش تعرفه های تلفن ثابت را غیر قانونی خواند و اعلام کرد در صورت تکذیب نشدن موضوع افزایش قیمت ها، این سازمان بر اساس قانون پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز از افزایش قیمت واگذاری خط تلفن ثابت به 200 هزار تومان و نیز افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت و نیز تعیین حداقل کارکرد 200 و 330 دقیقه ای برای مشترکان خبر داده بود.
نوابی در گفتگو با شبکه خبر تصریح کرد: این اقدام هم بر خلاف قانون تعزیرات حکومتی است و هم بر خلاف مصوبه سال 94 ستاد هدفمندسازی رایانه هاست.
 
نوابی افزود: بر اساس مصوبه تیرماه سال 94 مقرر شده است که هرگونه قیمت گذاری در نهادهای ذکر شده در قانون باید با استدلال و توضیحات قانع کننده به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شود و در صورت منطقی بودن دلایل، این سازمان می تواند تا 6 درصد افزایش قیمت را تصویب کند.
 
رئیس زامان حمایت از مصرف کنندگان با بیان مراحل بعدی قانونی برای افزایش قیمت ها، گفت: این روند طی نشده و در صورتی که موضوع افزایش قیمت ها تکذیب نشود، پرونده این تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد و در صورت محکومیت، مبالغی که بطور غیرقانونی از مردم گرفته شده باید بازگردانده شود.

​​