فناوری اطلاعات

سامانه جديد خدمات كدپستي ده رقمي راه اندازي شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
با توجه به اهميت روز افزون كدپستي در كشور سامانه جديد بر خط صدور گواهي كد پستي با امكان دريافت چهار خدمت پيش بيني شده راه اندازي شد.
 
ميرزايي، مدير كل جغرافيايي و كدگذاري شركت پست ضمن بيان اين خبر افزود :با استفاده از اين سامانه هموطنان عزيز مي توانند بدون نياز به  مراجعه حضوري به دفاتر پستي براي دريافت كدپستي محل سكونت يا محل كسب و كار خود، دريافت گواهي كدپستي و يا ثبت درخواست كدپستي جديد به صورت برخط و الكترونيكي  اقدام نمايند.
 
ميرزايي به قالب طراحي شده براي اين سامانه اشاره كرد و گفت: نرم افزار فوق الذكر براساس طراحي واكنش گرا (Responsive ) بوده به گونه اي كه براي نمايش در موبايل، تبلت و رايانه ظاهري متفاوت و مناسب را دارامي باشد.
 
ميرزايي با بيان اينكه در اين سامانه امكان ارسال پيامك در زمان ثبت درخواست براي مشتريان فراهم آمده ادامه داد: از ديگر قابليت هاي اين سامانه ارائه خدمات وب سرويس به ساير سازمان ها واشخاص حقوقي است كه با استفاده از اين خدمت سازمان ها قادر خواهند بود با استفاده از كدپستي و با شماره تلفن ثابت اطلاعات مكاني متناظر مانند نشاني استاندارد پستي، مختصات جغرافيايي، تلفن ثابت، كد ISIC  كسب و كار و ... را به صورت برخط دريافت نمايند.
 
وي در پايان گفت: سامانه فوق از طريق نشاني gavahi.post.ir  براي عموم هم ميهنان قابل دسترس مي باشد.

​​