باندپهن

شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: پایان اعتبار کارت های 20 هزار ریالی تلفن همگانی

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
کارت های اعتباری 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان شهریور ماه سال جاری معتبر است.
کارت های اعتباری 20 هزار ریال تلفن همگانی توزیع شده در سال های 92 الی 94 تا پایان شهریور ماه سال 95 اعتبار خواهد داشت.
همچنین بر اساس این گزارش تمامی کارتهای 20 هزار ریالی توزیع شده در سالهای 92 و قبل از آن مسدود و غیر فعال است.
 

​​