باندپهن

اعتبار کارت های 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا مهر/ کارت 50 هزار ریالی جایگزین می شود

سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: کارت های اعتباری تلفن همگانی به مبلغ 50 هزار ریال به جای کارت های 20 هزار ریالی بزودی در دسترس مردم قرار می گیرد.
 
چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد کارت های اعتباری تلفن های همگانی 20 هزار ریالی (2 هزار تومانی) تا پایان شهریورماه امسال معتبر است.
 
در همین پیوند «محمدرضا بیدخام»در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: از شهریورماه امسال کارت های اعتباری 20 هزارریالی مسدود می شود و دیگر امکان استفاده از آنها در شبکه تلفن های همگانی وجود نخواهد داشت.
 
این مسوول به شهروندان توصیه کرد نسبت به استفاده از این کارت ها تا پیش از زمان انقضای آنها اقدام کنند.
 
بیدخام گفت: هزینه تولید کارت های اعتباری 20 هزار ریالی به مراتب بیش از فایده ای است که از طریق آنها عاید مخابرات می شود. بنابراین تصمیم گرفته شد این کارت ها دیگر تولید نشود.
 
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: کارت های اعتباری به مبلغ 50 هزار ریال که پیش از این در اختیار شهروندان قرار گرفته بود همچنان تولید و مورد استفاده واقع می شود.
 
** هزینه تولید کارت های تلفن زیاد است
 
در همین زمینه سخنگوی شرکت مخابرات ایران به خبرنگار ایرنا گفت: هزینه بیش از اندازه تولید کارت های 20 هزارریالی علت اصلی از رده خارج کردن این نوع کارت هاست.
 
«داود زارعیان» ادامه داد: موضوع به پایان رسیدن زمان استفاده از کارت های اعتباری 20 هزار ریالی باره ها برای اطلاع مردم رسیده است.
 
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: شهروندان نسبت به استفاده از این کارت ها تا پیش از زمان اعلام شده (پایان شهریورماه) اقدام کنند.
 
پیش از این معاون اداره مخابرات استان تهران درباره سیاست کنار گذاشتن تلفن های همگانی گفته بود مردم به جای استفاده از تلفن همگانی از تلفن همراه استفاده می کنند و نگهداری از دستگاه های تلفن همگانی و تولید و توزیع کارت تلفن هزینه بر است

​​