باندپهن

کارگزار در جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی: 250 میلیارد ریال سرقت تجهیزات مخابراتی در سال4 139

منبع: شرکت مخابرات ایران
جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی با حضور کارگزار، و جمعی از مدیران حراست شرکت مخابرات ایران و فرماندهان ارشد نیروی انتظامی،  12 مرداد برگزار شد.  
 
کارگزار، معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران، با اشاره به اینکه سرقت تجهیزات مخابراتی در سال 1394 ، 250 میلیارد ریال خسارت به شرکت مخابرات ایران تحمیل کرده است؛ گفت:« مخابرات یکی از سازمان های بستر ساز امنیت است؛ زیرا  نقطه تماس هر خانواده با هم و از ارکان جامعه محسوب می ­شود و احساس امنیت را در جامعه بالا می برد.»
 
وی با تاکید براینکه احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است؛ اظهار داشت:« شرکت مخابرات ایران یک شبکه گسترده است که در معرض تهدید و سرقت قرار دارد. قطع ارتباط در روستاها، حاشیه شهرها وجاده ها به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی، آسیب های زیادی را به جامعه تحمیل می کند و احساس امنیت را به حداقل می رساند که باید با هم اندیشی، این آسیب ها را کاهش دهیم.» 
 
آقای امینی، مدیرکل حراست شرکت مخابرات ایران، نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی وتجاری است که در سبد هزینه مردم سهم دارد؛ گفت:« مخابرات در زمینه امنیت اثرگذاراست.» 
 
وی با تاکید براینکه،  شرکت مخابرات ایران، زیرساخت ارتباطی سایر اپراتورها را فراهم می کند؛ گفت:« اگر آسیبی به تجهیزات این شرکت وارد شود، سایر اپراتورها نیز زیان خواهند دید.»   
 
مدیرکل حراست شرکت مخابرات ایران با اشاره به نقش بازدارندگی حراست در این زمینه از نیروی انتظامی خواست تا در پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی ، شرکت مخابرات ایران را یاری رساند. 
 
وی با ارایه گزارشی از سرقت تجهیزات مخابراتی در چهار سال گذشته، گفت:« در سه ماهه نخست سال 1395، 60 میلیارد ، در سال 1394، 251 میلیارد ، در سال 1393، 181 میلیارد ریال و در سال 1392، 230 میلیارد ریال، از طریق سرقت تجهیزات مخابراتی،خسارت به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.» 
 
در این جلسه، همچنین، سرهنگ موذن، معاون پیشگیری از سرقت اداره آگاهی، با اشاره به توجه ویژه پلیس به سرقت هایی که تاثیر روحی و روانی بالایی دارد؛ گفت:«پلیس آگاهی همواره تعامل مناسبی با مجموعه مخابرات ایران دارد ومی­ کوشد تا سرقت تجهیزات مخابراتی و خسارتی که از این طریق به مخابرات وارد می شود، را به حداقل برساند.» 
 
در ادامه جلسه، هر یک از استان ها گزارشی از اقدامات خود در زمینه ی پیشگیری از سرقت و آسیب رساندن به تجهیزات مخابراتی ارایه کردند .

​​