باندپهن

توسعه شبکه کابل در 6 مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید فهمیده، استقلال، رباط کریم، ابوذر، شهید فرداسدی از تاریخ 17 مرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2675، 2691، 2293 الی 2298 در محدوده خیابان های مکران، مروارید، گلستان3، شاهین و در مرکز مخابرات شهید فهمیده با پیش شماره های 3450 الی 3453 در محدوده فاز مهر شهر، خیابان های یاس، شقایق، لاله به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2620، 2621، 2623، 2266، 2265 در محدوده آفریقا، روانپور، طاهری، مهیار، گلنار، چهارراه نیسان و در مرکز مخابرات رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، خیابان شهید چمران، کوچه های چمران 1،2،3 و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6610، 6615، 6619، 6628، 6539، 6581، 6583، 6660 الی 6669 در محدوده زرند، بلوار مدائن، تختی، شهید اسماعیلی و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده طوس، دامپزشکی، جیحون، 21 متری جی حداکثر به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.

​​