باندپهن

سامانه 2020 به روز رسانی می شود

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
به منظور توسعه و ارتقاء تجهیزات، سامانه 2020 در تاریخ 17 مرداد ماه دچار اختلال می شود.
با اجرای عملیات توسعه و بروزرسانی ، سامانه 2020 در تاریخ 17 مرداد ماه از ساعت 12 الی 13 با اختلال همراه است.
 

​​