لبه تکنولوژی

تماشا کنید/ بزرگ ترین همایش روبات ها

منبع: مهر
بیش از یکهزار روبات چینی طی مراسمی به اجرای نمایش پرداختند و از این حیث رکوردار شدند.
در اجرای این نمایش یکهزار و ۴۰ روبات به صورت کاملا هماهنگ شده با یکدیگر، به اجرای حرکاتی واحد پرداختند که منجر به ثبت بزرگ ترین همایش روبات ها در کتاب گینس شد.
 
ارتفاع این روبات ها ۴۰ سانتیمتر است.

​​