لبه تکنولوژی

تماشا کنید/ روباتی که آواز می‌خواند

منبع: مهر
محققان ژاپنی روباتی را طراحی کرده اند که قادر به خواندن آواز و حرکت به اراده خودش است.
نام این روبات «آلتر» و جدیدترین روبات انسانمایی است که توسط محققان ژاپنی طراحی شده است. 
 
روبات «آلتر» از ۴۲ فعال کننده «پنیومتیک» و مهمتر از همه از یک «ژنراتور الگوی داخلی» تشکیل شده است.
 
«ژنراتور الگوی داخلی» دارای یک شبکه عصبی از نورون های شبیه سازی شده در بدن انسان است که به روبات این امکان را می دهد تا با اراده خودش الگوهای حرکتی داشته باشد.

​​