لبه تکنولوژی

ساخت نسل جدید ایمپلنتها با ابتکارعمل خواهر گوگل

منبع: مهر
محققان ایده جاه طلبانه ای را به واقعیت تبدیل می کنند که طی آن امکان استفاده از ایمپلنتهای قابل کنترل با سیگنالهای الکتریکی فراهم می شود.
 
 
شرکت Verily Life Sciences که به عنوان خواهر گوگل شناخته می شود همکاری گسترده ای را با غول داروسازی بریتانیا یعنی GlaxoSmithKline آغاز کرده تا بیمارانی که اندامهایشان به هر دلیل دچار نقص است در آینده ای نزدیک بتوانند از نسل جدید ایمپلنتها استفاده کنند.
 
در نتیجه همکاری این دو شرکت بزرگ، شرکتی موسوم به Galvani Bioelectronics در بریتانیا شکل می گیرد که طی هفت سال آینده با دریافت ۵۴۰ میلیون پوند گامهای بلندی به سوی تحقق این ایده برداشته خواهد شد.
 
محققان تلاش می کنند تا در این شرکت ایمپلنتهای زیست الکترونیکی تولید کنند که از حیث عملکرد با فناوریهای مشابه فعلی نظیر نشانگرهای قلبی تفاوت چندانی ندارند.
 
در واقع تلاش اصلی این محققان بر این اصل استوار است که سیگنالهای عصبی را به شیوه ای اصلاح کنند که قابلیت از بین بردن اختلالات در عملکرد اندامهای مختلف را داشته باشند.
 
در این پروژه ریزایمپلنتهایی ساخته می شود که به رشته های عصبی مرتبط با اندامهای مختلف متصل هستند. محققان از فناوری بی سیم برای کنترل این ریزساختارها استفاده می کنند تا در نهایت بیمار عملکرد بهتری در استفاده از اندامهایش داشته باشد.
 
از آنجاکه بسیاری از فرآیندهای بدن انسان به واسطه تبادل سیگنالهای الکتریکی میان سیستم عصبی و اندامها کنترل می شود، محققان در این پروژه جدید تلاش می کنند که از ریزایمپلنتهای ساخته شده برای تحریک یا حتی بازداشتن سلولهای عصبی جهت اصلاح عملکرد ناقص آنها بهره ببرند.

​​