لبه تکنولوژی

تماشا کنید/ روبات های بافنده

محققان آلمانی روبات هایی را طراحی کرده اند که قادر به بافتن سازه یکپارچه هستند.
محققان دانشگاه «اشتوتگارت» آلمان، در پروژه ای سیستم متحرک روباتیکی را با قابلیت بافت سازه های الیافی ابداع کرده اند که چند روبات با کمک یکدیگر می توانند یک سازه مشخصی را با هم ببافند.
 
در این فیلم روبات ها در حال بافت سازه ننو هستند.

​​