باندپهن

توسعه شبکه کابل در 8 مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهرستان قدس، آیت ا... کاشانی، شهید برادری صالح آباد، گلپایگانی( قلعه میر)، ابوذر، شهید فرداسدی، شهید حکمت شعار، ولیعصر(عج) از تاریخ 20 مرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده شهرستان قدس، بلوار بهاران، بلوار آزادی، خیابان آزادگان، کوچه بهار2 و در مرکز مخابرات آیت ا... کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409، 4495، 4496 در محدوده اتوبان کرج، بزرگراه ستاری، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان باهنر و در مرکز مخابرات شهید برادری صالح آباد با پیش شماره های 5662، 5663 در محدوده صالح آباد و در مرکز مخابرات گلپایگانی ( قلعه میر) با پیش شماره های 5645، 5686 در محدوده قلعه میر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6610، 6615، 6619، 6628، 6639، 6581، 6583، 6660 الی 6669 در محدوده بلوار معلم، خیابان های زرند، آیت اله سعیدی، شهید غلامی نژاد و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6615، 6619، 6600 الی 6609 در محدوده خیابان های طوس، دامپزشکی، جیحون، 21 متری جی و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7713، 7718 الی 7722، 7724، 7727، 7744، 7745، 7749، 7780، 7789 در محدوده خیابان های نصیرزاده، شهید آیت، مظاهری، 47 و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7768 در محدوده خیابان های شهید واسعی، شهید ناطقی، بن بست ملک زاده، بن بست خمامی حداکثر به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید فرداسدی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​