فناوری اطلاعات

۳۴درصد کاربران اینترنت حداقل یک بار هدف حمله سایبری قرار گرفتند

منبع: مهر
آمارهای جهانی که در کارگاه تخصصی ارتقای دانش امنیت متولیان فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی مطرح شد، حاکی از آن است که ۳۴.۲ درصد کاربران اینترنت، حداقل یک بار هدف حمله سایبری قرار گرفته اند.
کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی با همکاری مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آذربایجان غربی برگزار شد.
 
هدف از برگزاری این کارگاه که با حضور بیش از ۱۸۰ مدیر اجرایی دستگاههای دولتی و با محوریت مراکز آپای دانشگاهی برپا شد، ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات حوزه های ستادی کلیه دستگاههای اجرایی استان ها عنوان شد.
 
مظفر یوسف زاده دبیر اجرایی این کارگاه به آماری جهانی در خصوص کاربران ۳.۵ میلیاردی اینترنت اشاره و بر اهمیت توجه به بخش امنیت آن تاکید کرد.
 
وی افزود: ۳۴.۲ درصد از کاربران اینترنت در جهان حداقل یک بار توسط برنامه های تحت وب مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند و ۱۲۰ میلیون عامل مخرب توسط یکی از تولیدکنندگان نرم افزار های امنیتی تا سال ۲۰۱۵ شناسایی شده است. درهمین حال ۲ میلیارد حمله سایبری جهت دزدی اینترنتی حساب های بانکی افراد صورت گرفته که این نشان دهنده اهمیت توجه به امنیت بیش از پیش این فضا خواهد بود.
 
این کارگاه در ۴ بخش امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورت ها و روند ها ، تهدیدات امنیتی ، معماری و طراحی ایمن شبکه ها و زیرساخت سازمانی، پیکربندی امن و زیرساخت بارویکرد دفاع در عمق ، مدیریت رخدادهای امنیت رایانه ای و تشکیل تیم های CERT سازمانی برپا شد.

​​