باندپهن

۴۶۵ پروژه مخابراتی در تهران و البرز بهره برداری می‌شود

منبع: مهر
همزمان با هفته دولت، ۴۶۵ پروژه مخابراتی در استان تهران و البرز به بهره برداری می رسد.
همزمان با فرارسیدن هفته دولت ۴۶۵ پروژه مخابراتی شامل پورت مشترک سوئیچ، پورت مشترک و دیتا( ACCESS) و پورت دیتا ( DSLAM) توسط شرکت مخابرات استان تهران به بهره برداری می رسد.
 
با بهره برداری از ۴۶۵ پروژه مخابراتی ۱۸هزار و ۲۰۰ پورت سوئیچ، ۱۲۶ هزار و۷۰۰ پورت دیتا ( ACCESS) و ۱۴۸ هزار پورت دیتا ( DSLAM ) در استان تهران و البرز آماده بهره برداری خواهد شد.

​​