باندپهن

465 پروژه مخابراتی در استان تهران و البرز به بهره برداری می رسد

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
همزمان با فرارسیدن هفته دولت 465 پروژه ( سایت) مخابراتی شامل پورت مشترک سوئیچ، پورت مشترک و دیتا( ACCESS) و پورت دیتا ( DSLAM) توسط شرکت مخابرات استان تهران به بهره برداری می رسد.
 
محمدرضا بیدخام سخنگو و مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران گفت: با بهره برداری از 465 پروژه (سایت) مخابراتی18هزارو 200 پورت سوئیچ، 126 هزارو700 پورت دیتا ( ACCESS) و 148 هزار پورت دیتا ( DSLAM ) در استان تهران و البرز آماده بهره برداری می شود.
 

​​