لبه تکنولوژی

با روبات احساساتی آشنا شوید

منبع: مهر
محققان انگلیسی روباتی را طراحی کرده اند که دارای احساساتی شبیه به انسان است.
محققان دانشگاه کالج لندن و «بریستول» انگلیس روباتی را با نام BERT۲ طراحی کرده اند که دارای لب و چشمان بزرگی است و هدف از قرار دادن لب و چشم در صورت این روبات، طبیعی جلوه کردن حالت صورت آن و تعامل بیشتر BERT۲ با کاربر و اطرافیان خود است.
 
 
از این روبات می توان به دلیل داشتن اجزاء صورت که قابلیت انتقال احساسات به اطرافیان را دارد به عنوان همیار انسان کمک کرد.
 
از ویژگی روبات BERT۲ معذرت خواهی به هنگام ارتکاب یک کار اشتباه است که باعث می شود کاربر به او بیشتر اعتماد کند. برای مثال زمانیکه تخم مرغ از دست او بیافتد و بشکند از کاربر خود عذر خواهی می کند.
 
در این روبات فناوری هوش مصنوعی پیشرفته ای بکار رفته که در برخی از موارد اگر کاربر BERT۲ را سرزنش کند، امکان دل شکستگی آن نیز وجود دارد.
 
روبات BERT۲ در پایان کارهای خود از کاربرش می پرسد که آیا آن کار را به خوبی انجام داده است و در آن نوعی احساس نگرانی شبیه به انسان در زمان انجام یک کار وجود دارد.
 
در این روبات احساساتی از قبیل حس تاسف، شور و شوق، آگاهی نسبت به انجام کار اشتباه و درک رضایتمندی کاربر خود در زمان درست انجام دادن یک کار وجود دارد.

​​