فناوری اطلاعات

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران خبرداد: تهیه کدهای 10 رقمی هوشمند برای استان های کشور

منبع: ایسنا
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: کدهای 10 رقمی هوشمند در اختیار استانداران قرار می‌گیرد و برای هر دستگاه به تناسب نیاز سطح دسترسی تعریف می شود.
 
حسین مهری در جلسه شورای اداری شرکت پست مازندران اظهار کرد: در حال حاضر 23 سازمان با مکان سروکار دارند و موضوع هوشمندسازی مکان از موضوعات مهم و اساسی است.
 
وی با بیان اینکه هر یک از دستگاه ها با نگاهشان آدرسی برای خود تعیین کردند، افزود: قرار است یک آدرس استاندارد برای همه تعریف شود که  با حضور سازمان های ملی به این نتیجه دست یافتیم که آدرس‌ها سه سیلابی باشد و آنهایی که بیش از سه سیلاب دارند با علامت اعشار(/) ادامه یابد.
 
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه 70 درصد آدرس های کشور می توان با سه سیلابی تعیین کرد، تصریح کرد: در آینده مکان را با یک کد 10 رقمی تعیین و هوشمند می‌شود تا نشان دهد در آن مکان چه میزان تاسیسات، مشاغل، امکانات وغیره وجود دارد.
 
مهری افزود: کدهای 10 رقمی هوشمند در اختیار استانداران قرار می‌گیرد و برای هر دستگاه به تناسب نیاز سطح دسترسی تعریف می شود.
 
مهری اظهار کرد: جلوگیری از هزینه ها، جلوگیری از سردرگمی مردم، کمک به آمایش سرزمین، دادن سرویس به موقع در مواقع بحران و نمدیریت شهری از جمله مزیت‌های کدار شدن مکان است.
 
وی افزود: سعی شده که مکان ها را بر اساس طول و عرض جغرافیایی ژئوکد کنیم و پیش بینی شده که تا پایان سال درصد باقی مانده کشور ژئوکد شوند.
 
مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت تجارت الکترونیک، گفت: وقتی دولت الکترونیک می شود پست نامه ها در حال کاهش است و اگر بتوانیم سایت قوی شکل گیرد تا مرکبات شمال، برنج و کیوی مردم از خانه خود خریداری کنند و به قیمت مناسب به در خانه آنها تحوبل داده شود مردم استقبال می‌کنند.
 
وی افزود: پست آلمان با 500 هواپیمای کارگو بزرگترین حمل و نقل هواپیمایی را دارد و باید از توان بخش خصوصی استفاده شود.
 
مهری با بیان اینکه در پست لجستیکی از بنادر استان می توان در سطح کشور استفاده شود، گفت: تاکید دولت تدبیر و امید در در راستای کاهش هزینه، شفاف سازی و توزیع سالم محصولات است.
 
وی افزود: پست مازندران می تواند در کشور نمونه باشد و با نگاه و ایده های جدید از تجارب این استان برای تسری آن به سطح کشور بهره ببرد.

​​