باندپهن

پیشتازی ۱۴ هزار درصدی مخابرات در واگذاری تلفن ثابت

منبع: تسنیم
شرکت مخابرات ایران ۱۴۹۶۶ درصد بیشتر از پنج شرکت دیگر دارای خط تلفن ثابت فعال در کشور است.
 
شرکت مخابرات ایران براساس آخرین گزارش‌های رسمی 34 میلیون و 707 هزار و 269 تلفن ثابت در کشور نصب کرده که از این تعداد بالغ بر 30 میلیون و 386 هزار و 861 خط دایری شده است.
 
در حال حاضر بیش از 25 میلیون و 399 هزار تلفن شهری و چهار میلیون و 987 هزار خط ثابت روستایی توسط بزرگترین هلدینگ ارتباطی ایران دایر شده است.
 
ضریب نفوذ تلفن ثابت با اعداد و ارقام ارائه شده 38.13 درصد است.
 
تاکنون تلفن خانگی به بیش از 48 هزار روستا راه یافته و بالغ بر 54 هزار روستا نیز دارای ارتباط هستند؛ تا پایان خرداد ماه سال جاری یک میلیون و 323 هزار و 323 مشترک WLL روستایی وجود داشته است.
 
در حال حاضر تهران و البرز بالاترین ضریب نفوذ تلفن ثابت را با 53.24 درصد دارند و بعد از آن به ترتیب مازندران و یزد با ضریب نفوذهای 50.1 و 47.78 قرار دارند.
 
نکته قابل تأمل این است که پنج شرکت دیگر دارای مجوز ارائه تلفن ثابت در کشور، روی هم رفته 432 هزار و 200 خط منصوبه دارند که از این تعداد تنها 201 هزار و 682 تلفن ثابت دایر کرده‌اند.
 
بنابراین شرکت مخابرات ایران 14966 درصد بیشتر از پنج شرکت دیگر دارای خط تلفن ثابت فعال در کشور است.
 
مجموع پنج شرکت ایرافون قشم، ضحی کیش، کوه نور، منتظران عدل گستر و جامع نوین در حال حاضر 152 هزار و 41 مشترک فعال در تهران و البرز دارند که تقریبا یک پنجاه و چهارم کل دایری‌های مخابرات در این استان‌هاست.

​​