لبه تکنولوژی

این لباس خنکتان می کند

منبع: مهر
محققان دانشگاه استنفورد لباسی تولید کرده اند که به طور مؤثری بدن را خنک می کند.
آنچه که محققان این دانشگاه ارایه کرده اند نسخه پیشرفته تری از الیافی است که بدن فرد استفاده کننده را از گرمای آزاردهنده محیط مصون نگاه می دارد البته با این تفاوت بزرگ نسبت به محصولات مشابه قبلی که این کار را به طرز مؤثر و به عنوان فناوری ارزان قیمت انجام می دهد.
 
ویژگی مهم لباسهایی که با این الیاف جدید ساخته می شود این است که حتی در مقایسه با زمانی که از لباس استفاده نمی شود بدن احساس خنکی بیشتری می کند.
 
 
به طور کلی استفاده از این لباس جدید برای محیطهایی که اوضاع آب و هوایی آنها همواره گرم و طاقت فرساست منطقی به نظر می رسد، به ویژه در مواقعی که خبری از سیستم تهویه هوای مطبوع هم نیست. با این حال حتی زمانی که چنین امکانی هم وجود داشته باشد استفاده از این لباس انتخابی اقتصادی از حیث مصرف انرژی است.
 
این محققان که جزئیات یافته خود را در نشریه ساینس منتشر کرده اند معتقدند وقتی که می توان فردی را به جای محیطی که در آن زندگی می کند خنک نگاه داشت این به معنای صرفه جویی در مصرف انرژی است.
 
قلب تپنده این فناوری در دو نکته نهفته است. مورد نخست که در واقع ابتکار جدیدی محسوب نمی شود فراهم آوردن شرایطی است که طی آن عرق تولید شده توسط بدن از دل الیاف لباس به راحتی تبخیر شود. اما اقدام محققان در بخش دوم یک نوآوری مهم محسوب می شود.
 
آنها از مکانیسمی استفاده کرده اند که طی آن گرمای تولید شده توسط بدن به صورت پرتوی مادون قرمز از دل الیاف جدیدی که ساخته اند عبور کند. این به معنای آن است که فردی که چنین لباسی را بر تن کرده در مقایسه با مواقعی که لباسهای معمولی می پوشد تقریبا ۴ درجه فارنهایت احساس خنکی بیشتری کند.

​​